Հերթագրման մասին

Ձև N 1

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ

 

 

NN
ը/կ

Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Բնակության
վայրը

Ախտորոշումը

Ուղեգրող
կազմակերպության
անվանումը

Դիմելու
ամսաթիվը

Նախատեսվող
ընդունման
ամսաթիվը

Այլ նշումներ

 

  -

-

-

-

-

-

-

 

Ձև N 2

Բժշկական կազմակերպության անվանումը

,,Մարտունու Ծննդատուն,,ՊՓԲԸ

Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն Թ Ե Ր Թ Ի Կ N ______

Ամսաթիվը ______________________

Ազգանունը, անունը ______________________________________________

Բնակության վայրը_________________________________________________

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը ______________________________

Հիվանդը կամ նրա հարազատը ____________________________________

  (ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար _______________________________

  (ստորագրությունը)

Կ.Տ.

_________________________________________________________________________

կտրման գիծը

  Հիվանդին տրվող կտրոն

Բուժհաստատության անվանումը

____________________________________________________________

 

Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն Թ Ե Ր Թ Ի Կ N ____

 

Ամսաթիվը ______________________

Ազգանունը, անունը __________________________________________________

Բնակության վայրը____________________________________________________

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը __________________________________

 

Հիվանդը կամ նրա հարազատը ____________________________________

  (ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար _______________________________

  (ստորագրությունը)

 

 

 

Հետադարձ կապ

Հասցե : ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

ք. Մարտունի Գետափնյա 2/18

Կանանց կոնսուլտացիա :
Հեռ.0262 4 30 27

Ընդունարան` հեռ: 0262 4 27 52

Էլ-փոստ : Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript