Պետպատվեր

      Ð ² Þ ì ² ð Î   Հավելված 2 հասստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի ՙ17 փետրվարի՚2014թ թիվ 278-Ա հրամանով
      2014 թվականի պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալների      
      سñïáõÝáõ ÍÝݹ³ïáõÝ ö´À    
      բուժհաստատության անվանունը      
            (Հազ.դրամ)
Խումբ Դաս Ծրագիր Ծրագրի անվանումը 2014 թվականի սահմանափակված տարեկան բյուջեի Պայմանագրային գումարի առավելագույն սահման
Հաշվարկված սահմանափակ բյուջեի ծավալ Պայմանագրային գումար
Ա Բ Գ Դ 1 2 3 (2x1.1)
3     Հիվանդանոցային ծառայություններ, որից 155 138,1 155 138,1 170 651,9
  1   Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ, այդ թվում 489,0 489,0 537,9
    1 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ      
    2 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ      
    3 Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ 489,0 489,0 537,9
  2   Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ, այդ թվում 0,0 0,0 0,0
    1 Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ      
    2 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ      
    3 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ      
    4 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության և խնամքի ծառայություններ      
    5 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ      
  3   Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ, այդ թվում 154 649,1 154 649,1 170 114,0
    1 Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ 152 024,9 152 024,9 167 227,4
    2 Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 2 624,2 2 624,2 2 886,6
    3 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ      

Ծանոթություն

-16.12-31.12.2013թ. ժամանակաշրջանում գործել է 2013թ.-ի ֆինանսավորման մեխանիզմները և գները

Պատվիրատու ՝                                                                                                                    կատարող՝

ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի                                   Տնօրեն ՝

ղեկավար՝

                                                    Ս. Քրմոյան

Կ.Տ                                                                                                                                       Կ.Տ

<18><փետրվար> 2014թ.                                                                                               <18><փետրվար> 2014թ.

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ՊԱԳ-ի պետ՝ Ս. Ծատուրյան

ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի ՊԱԳ-Ա. Դավթյան


 

Հետադարձ կապ

Հասցե : ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

ք. Մարտունի Գետափնյա 2/18

Կանանց կոնսուլտացիա :
Հեռ.0262 4 30 27

Ընդունարան` հեռ: 0262 4 27 52

Էլ-փոստ : Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript