Ծառայություններ և գնացուցակ

Գնացուցակ

 

                               Գ Ն Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

                       ,,ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ,,ՊՓԲԸ ՏՆՕՐԵՆԻ

                                    11.03.2015Թ.N 22 ՀՐԱՄԱՆԻՑ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Առողջապահության նախարարի 17.07.2012թ. 17 –Ա հրամանի պահանջներից `սահմանել վճարովի բժշկական ծառայությունների հետևյալ գները

 1. Արգանդի էքստիրպացիա` հավելվածների հետ միասին- 250000 դրամ

 2. Արգանդի էքստիրպացիա` առանց հավելումների - 230000 դրամ

 3. Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա`հավելումների հետ միասին -200000 դրամ

 4. Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների -250000 դրամ

 5. Արգանդի վենտրոֆիկսացիա – 250000 դրամ

 6. Հավելումների կիստայի հեռացում - 200000 դրամ

 7. Հեշտոցի պլաստիկ վիրահատություն -180000 դրամ

 8. Հեշտոցի փոքր վիրահատություն – 150000 դրամ

 9. Բարթոլինյան գեղձի վիրահատություն – 70000 դրամ

 10. Հղիության արհեստական ընդհատում - 15000 դրամ

 11. Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա – 50000 դրամ

Առանձին բուժումների համար սահմանված օրական գները.

Թերապևտիկ և կոնսերվատիվ բուժումների գները – 10000 դրամ

Ընդհանուր բուժման համար -30000 դրամ

 1. ՀՀ այլ մարզերի ,Երևան քաղաքի և արտ երկրի քաղաքացիների համար առանց ուղեգրերի.

1.նորմալ ընթացքով ,առանց ռիսկի հղիների /ծննդաբարների ծննդալուծման հետ կապված բժշկական օգնություն և սպասարկում-107000 դրամ

2.հղիների նախածննդյան հսկողություն - նվազագույն -25000 դրամ

առավելագույն -35000 դրամ

Պետ պատվերից դուրս ուլտրաձայնային հետազոտություններ - 5000 դրամ

 

Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բուժ գծով տեղակալ Գոռ Շաբոյանի վրա:

Տնօրեն՝ Ա.Հովհաննիսյան

 

 

Գնումներ

Հաստատում եմ՝

<<Մարտունու Ծննդատուն>>ՊՓԲԸ տնօրեն՝

______ Ա. Հովհաննիսյան

2017թ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

Պատասխանատու՝ <<Մարտունու Ծննդատուն>>ՊՓԲԸ

 

Ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման

Ծրագիր 01

Բաժին՝ 07 խումբ՝ 02 դաս՝ 01,03

Գնման առարկայի

Գնման ձևը/ընթացակարգ

Չափման միավորը

Միավորի գինը

Ընդհանուր ծախսերը

/դրամ/

Քանակը

 

 

Անվանումը

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Ապրանքներ

 

 

 

 

 

1 Դեղորայք և ապրանքներ

 

 

 

 

 

33692513

Նատրի քլորիդ *0.9%1000մլ

ՇՀ

փաթեթ

310

62000

200

33692513

Նատրի քլորիդ *0.9%250մլ

ՇՀ

փաթեթ

280

196000

700

33692513

Նատրի քլորիդ *0.9%500մլ

ՇՀ

փաթեթ

270

162000

600

33661000

Անալգին* 50%2մլ N10

ՇՀ

սրվակ

29.7

53460

1800

33675100

Դիմեդրոլ* 1%1մլ N10

ՇՀ

սրվակ

17.5

31500

1800

33692000

Բետադինի լուծույթ 10%100մլ

ՇՀ

ֆլակոն

340

34000

100

33641100

Ուտրոժեստան* 200մգ N14

ՇՀ

հաբ

377

188500

500

33641101

Ֆորտում* 1գ

ՇՀ

ֆլակոն

2000

100000

50

33613000

Բիսակոդիլի մոմիկ 10մգ N10

ՇՀ

հատ

49.04

24520

500

33690000

Գլյուկոզա* 10% 10մլ

ՇՀ

փաթեթ

360

72000

200

33641210

Օկսիտոցին* 5մմ 1մլ

ՇՀ

սրվակ

54

162000

3000

33661115

Բիպուվակային* 05%5մլ N10

ՇՀ

սրվակ

1270

254000

200

33691192

Լիդոկային 2%20մլ

ՇՀ

սրվակ

709.21

49644.7

70

33671135

Կալցի քլորիդ 10% N10

ՇՀ

սրվակ

30

1800

60

33691134

Կալիի քլորիդ* 4% N10

ՇՀ

սրվակ

40

1600

40

33613000

Գլիցիրինի մոմիկ* 1գN10

ՇՀ

հատ

25

2500

100

33662160

Տետրացիկիլին* 1%

ՇՀ

տուփ

650

97500

150

33651108

Աուգմենտին* 1.2գ

ՇՀ

ֆլակոն

2100

63000

30

33661200

Նովոկային* 0.5% 5մլ

ՇՀ

սրվակ

24.5

44100

1800

33651117

Գենտամիցին* 80մգ 2մլ N10

ՇՀ

սրվակ

40

2520

63

33611500

Դրոտավերին* 20մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

43.9

17560

400

33611500

Դրոտավերին* հ/ք 40մլ

ՇՀ

հաբ

9.45

4725

500

33651230

Ֆլուկոնազոլ*150մգ

ՇՀ

Դեղապատիճ

150

150000

1000

33651107

Պենիցիլին G1000000ԵԴ

ՇՀ

ֆլակոն

70

7000

100

33651107

Ցեֆազոլին 1*գ

ՇՀ

ֆլակոն

168

369600

2200

33651107

Ցիպրոֆլոքսացին* 2մգ

ՇՀ

ֆլակոն

250

7500

30

33612300

Պապավերին*2%2մլ

ՇՀ

սրվակ

39

1950

50

33616110

Ասկորբինաթթու* 5% 5մլ

ՇՀ

սրվակ

200

11400

57

33693000

Լեվոմեկոլ 40գ

ՇՀ

տուփ

70

20300

290

33661130

Կալիպսոլ*500մգ

ՇՀ

սրվակ

1600

112000

70

33661130

Դիթիլին*2%5մլ

ՇՀ

սրվակ

190

28500

150

33661600

Տրակրիում* 25մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

868

43400

50

336616003

Ապաուրին* 10մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

91

18200

200

33661150

Թիոպենտալ նատրի 0.5գ

ՇՀ

ֆլակոն

1020

10200

10

33693001

Դրապոլեն* քսուք

ՇՀ

տուփ

700

4200

6

33616000

Կոնակիոն *2մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

550

550000

1000

33691145

Մագբեզիումի սուլֆատ25%5մլ

ՇՀ

սրվակ

30

6000

200

33611410

Ադրենալին0.18%1մլ

ՇՀ

սրվակ

40

800

20

33611411

Կապրոֆեր լ-թ 30մլ

ՇՀ

ֆլակոն

600

1200

2

33611400

Մետոպլոկրամիդ5մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

64

3200

50

33692110

Ռինգեր500մլ

ՇՀ

փաթեթ

340

10200

30

 

 

 

 

33691136

Նատրի քլորիդ* 0.9%100մլ

ՇՀ

փաթեթ

250

50000

200

33622000

Դիբազոլ*1%1մլ

ՇՀ

սրվակ

30

600

20

33669211

Կլեքսան 4000մմ 0.4մլ N1

ՇՀ

սրվակ

2100

42000

20

33663111

Էուֆիլին 2.4% 5մլ

ՇՀ

սրվակ

25

250

10

33663112

Ֆուրոսեմիդ* 1%2մլ

ՇՀ

սրվակ

30

1500

50

33632130

Ինդոմետացին մոմիկ *100մգ

ՇՀ

հատ

65

26000

400

33632130

Ինդոմետացին 25մգN30

ՇՀ

հաբ

30

3000

100

33632130

Դիկլոֆենակ 25մգ 3մլ

ՇՀ

սրվակ

270

54000

200

33632131

Պարացետամոլ 500մգ

ՇՀ

հաբ

100

20000

200

33632131

Նիֆիդիպին* 20մգ

ՇՀ

հաբ

65

32500

500

33632131

Իոնոտեք*լ-թ 500մլ

ՇՀ

փաթեթ

1100

11000

10

33632131

Հիդրալազին *20մգ

ՇՀ

Ֆլակոն

1200

60000

50

33632131

Լաբեթալոլ*20մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

900

45000

50

33632131

Լաբեթալոլ*200մգ

ՇՀ

հաբ

350

17500

50

33632132

Միզոպրոստոն*200մգN28

ՇՀ

հաբ

170

34000

200

33632132

Դիպրիվան*լ-թ10մգ

ՇՀ

սրվակ

140

7000

50

33632132

Մորֆին *10մգ

ՇՀ

սրվակ

1300

260000

200

33661114

Ֆենտանիլ* 10մգ

ՇՀ

սրվակ

230

46000

200

33621240

Ցիանոկոբալամին B12 500մգ

ՇՀ

սրվակ

25

500

20

33621345

Պրոզերին 0.5մգ 2մլ

ՇՀ

սրվակ

43

430

10

33622341

Բոբոտիկ* 30մլ

ՇՀ

ֆլակոն

900

1800

2

33631620

Քլորհեքսիդին 0.05մգ 1լ

ՇՀ

լիտր

1500

30000

20

33631600

Սպիրտ բժշկական 96%

ՇՀ

լիտր

1000

220000

220

Ընդա

մենը

 

 

 

 

3943659.7

21160

2. Բժկական պարագաներ

 

 

 

 

 

33141411

Նշտարի սայր 21G

ՇՀ

հատ

19

5700

300

33141111

Սպեղանի 2.5x5սմ

ՇՀ

հատ

110

33000

300

33141240

Ներերակային կատետր 18G

ՇՀ

հատ

57

22800

400

33141624

Արյան փոխներարկման համակարգ

ՇՀ

հատ

49

98000

2000

33690000

Մեզընդունիչ պարկ 2000մլ

ՇՀ

հատ

110

55000

500

33141151

Ասեղ ողնուղեղային 27G

ՇՀ

հատ

250

17500

70

33141151

Ասեղ ողնուղեղային 26G

ՇՀ

հատ

250

17500

70

33140000

Դիմակ բժշկական

ՇՀ

հատ

12

18000

1500

33140000

Գլխարկ բժշկական

ՇՀ

հատ

9

6300

700

33141211

Հայելի գինեկոլոգիական* M

ՇՀ

հատ

1000

110000

110

33141220

Պորտի սեղմակ

ՇՀ

հատ

29

43500

1500

33140000

Բախիլ

ՇՀ

հատ

10

10000

1000

33141310

Ներարկիչ ասեղով 3.0

ՇՀ

հատ

13.5

47250

3500

33141310

Ներարկիչ ասեղով 5.0

ՇՀ

հատ

15.3

68850

4500

33141310

Ներարկիչ ասեղով* 20.0

ՇՀ

հատ

18.9

37800

2000

33141310

Ներարկիչ ասեղով* 10.0

ՇՀ

հատ

17

51000

3000

33141310

Ներարկիչ ինսուլինի 1.0

ՇՀ

հատ

12.21

14652

1200

33141122

Վիրահատական կոր ասեղներ/RMI/ ռուսական/ 3A10,6x36

ՇՀ

հատ

200

20000

100

33141122

Վիրահատական կոր ասեղներ/RMI/ ռուսական/ 4A10,6x36

ՇՀ

հատ

200

20000

100

33141122

Վիրահատական կոր ասեղներ/RMI/ ռուսական/ 3A10,9x36

ՇՀ

հատ

200

20000

100

33141420

Ձեռնոց մանրէազերծ N7.5

ՇՀ

զույգ

97

164900

1700

33141430

Ձեռնոց ոչ ստերիլ N7,5

ՇՀ

տուփ

1029

205800

200

33141641

Զոնդ սնուցման N8

ՇՀ

հատ

57

5700

100

33141641

Զոնդ արտածծման N10

ՇՀ

հատ

59

5900

100

33141240

Կատետր ներերակային 24G

ՇՀ

հատ

52

26000

500

33121170

Միանվագ օգտագործման պուլսօքսիմետրի տվիչներ MOSIMO SET 3-20կգ

ՇՀ

հատ

600

12000

20

 

38437110

Կաթոցիչի ծայրակալ 10-100մկլ

ՇՀ

հատ

5

15000

3000

38437110

Կաթոցիչի ծայրակալ 100-1000մկլ

ՇՀ

հատ

5

15000

3000

33141211

Անեոտոմ M

ՇՀ

հատ

1500

7500

5

38437110

Հեմոտոկրիտի կապիլիար

ՇՀ

հատ

20

20000

1000

33790000

Առարկայական ապակի

ՇՀ

հատ

21

10500

500

33793000

Մեզի անալիզի տարրա 60մլ

ՇՀ

հատ

40

160000

4000

33793000

Պլաստմասե փորձանոթ 10մլ

ՇՀ

հատ

11

33000

3000

33793000

Պլաստմասե փորձանոթ 5մլ

ՇՀ

հատ

11

55000

5000

33141141

Գլյուկոմետրի ստրիպեր

ՇՀ

տուփ

2

9000

4500

33190000

Ջերմաչափ էլեկտրոնային

ՇՀ

հատ

300

6000

20

33141121

Թել վիրահատական35x75 N0վիկրիլ

ՇՀ

հատ

550

55000

1000

33141121

Թել վիրահատական40x75 N1 վիկրիլ

ՇՀ

հատ

550

55000

1000

33151250

Ներշնչափողային խողովակ N2,5

ՇՀ

հատ

300

1500

5

33151250

Ներշնչափողային խողովակ N4

ՇՀ

հատ

300

3000

10

33141111

Տեգրադերմ սպեղանի

ՇՀ

տուփ

600

1200

2

33141131

Ժգուտ փականով

ՇՀ

հատ

500

5000

10

33793000

Պաստերիա պիպետ 1.5մլ

ՇՀ

հատ

38

76000

2000

33141114

Թանզիվ բժշկական

ՇՀ

մետր

67,5

270000

4000

33141170

Բամբակ 100գ

ՇՀ

հատ

92

36800

400

33161210

Ցիտոբրաշ

ՇՀ

հատ

34

34000

1000

33161210

Շպատել ցիտալոգիական

ՇՀ

հատ

19

19000

1000

33161211

Դոզատր100-1000մկլ

ՇՀ

հատ

2500

2500

1

33141900

Արյան սկարիֆիկատոր

ՇՀ

հատ

3

15000

5000

Ընդա

մենը

 

 

 

 

20042152

65023

3. Լաբորատորիա

 

 

 

 

 

33141625

Միզանյութ2x100մլ

ՇՀ

տուփ

5400

81000

15

33213200

Թրոմբոպլաստին10x5մլ

ՇՀ

տուփ

7000

84000

12

33141625

Գլյուկոզա 4x100մլ

ՇՀ

տուփ

4300

30100

7

33141625

Բիլիռուբին 2x100մլ

ՇՀ

հատ

4500

9000

2

33141625

Կրեատինին 2x120մլ

ՇՀ

տուփ

3300

3300

1

33212400

Սիֆւլիս RPR

ՇՀ

տուփ

5100

178500

35

33121270

Նատրիումի ցիտրատ

ՇՀ

գրամ

15

7500

500

33696500

Ազոտական թթու

ՇՀ

լիտր

900

1800

2

33696500

Քսիլոլ

ՇՀ

լիտր

1200

2400

2

33121270

OG-օրանժ

ՇՀ

լիտր

11000

22000

2

33121270

EA-

ՇՀ

Լիտր

11000

22000

2

33121270

HE հեմատոքսիլին

ՇՀ

լիտր

11000

22000

2

33210000

Սոսնձանյութ 100մլ

ՇՀ

հատ

3300

19800

6

33141625

Ցոլիկլոն անտի AB

ՇՀ

Սրվակ

1300

78000

60

33212000

Ցոլիկլոն անտի A

ՇՀ

Սրվակ

1000

25000

25

33212100

Ցոլիկլոն անտի B

ՇՀ

Սրվակ

1000

25000

25

33212300

Ցոլիկլոն անտի D

ՇՀ

սրվակ

1800

25000

25

33212600

C ռեակտիվ

ՇՀ

տուփ

1500

1500

1

33696500

Քացախաթթու

ՇՀ

լիտր

1200

1200

1

33141625

Մեզի ստուգման թեսթ

ՇՀ

Տուփ

2600

130000

50

33212500

Ռևմատոիդ ֆակտոր100թեսթ

ՇՀ

տուփ

4800

4800

1

33121120

Ցիտալոգիական ֆիքատոր

ՇՀ

ֆլակոն

4100

24600

6

24455100

Քլորամին ՙՙԲՙ*

ՇՀ

կիլոգրամ

1800

360000

200

33691167

Կալիում որոշման թեսթ հավաքածու

ՇՀ

տուփ

5600

5600

1

33691167

Կալցիում որոշման թեսթ հավաքածու

ՇՀ

տուփ

5600

5600

1

33691167

Մագնեզիում որոշման թեսթ հավաքածու

ՇՀ

տուփ

5600

5600

1

33691167

Նատրիում որոշման թեսթ հավաքածու

ՇՀ

տուփ

5600

5600

1

33691167

Արյան ընդհանուր սպիտակուցի որոշում 4x 120մլ

ՇՀ

տուփ

6500

6500

1

33691167

AST 2x 60կինետիկ 120թեսթ

ՇՀ

Տուփ

5000

5000

1

33691167

ALT 2x 60կինետիկ 120թեսթ

ՇՀ

տուփ

5000

5000

1

33631620

Ջրածնի պոեօքսիդ*33%

ՇՀ

լիտր

710

71000

100

33210000

Անեոզիմ ԴԴ

ՇՀ

լիտր

2500

2500

1

Ընդա

մենը

 

 

 

 

1270900

1090

4.Ավտովառելիք

 

 

 

 

 

09132200

Բենզին ռեգուլյար

ՇՀ

 

 

150000

4150

 

Ընդա

մենը

 

 

 

 

150000

4150

5. Տպագրական ապրանքներ

 

 

 

 

 

22110000

Դեղորայքի պահանջագրերի մատյան, /կաշվե կազմով/

ՇՀ

հատ

2500

75000

30

22110000

Դեղորայքի հաշվառման մատյան(դեղատան,բաժանմունքի)/կաշվե կազմով/

ՇՀ

հատ

25000

75000

30

22110000

Հավաստագրերի և երեխաների անձնագրերի գրանցամատյան/ կաշվե կազմով/

ՇՀ

հատ

2200

26400

12

22110000

Ծննդաբերական ,նորածնային, ամբուլատոր, գինեկոլոգիականի հիվանդների գրանցամատյան /կաշվե կազմով/

ՇՀ

հատ

2500

62500

25

22110000

Բուժ.քարտերի գրամցամատյան /կաշվե կազմով/

ՇՀ

հատ

2500

15000

6

22110000

Հաշվապահական գրքեր սովորական կազմով

ՇՀ

հատ

1500

15000

10

22110000

Գլխավոր հաշվեմատյան սովորական կազմով

ՇՀ

հատ

1800

3600

2

22110000

Շրջանառու տեղեկագիր մատյան սովորական կազմով

ՇՀ

հատ

1200

4800

4

22820000

Ֆինանսական հաշվետվության ձևեր

ՇՀ

կոմպլեկտ

1200

42000

35

22110000

Ծննդաբերական պատմագիր /գունավու կազմով/

ՇՀ

հատ

140

280000

2000

22820000

Նորածնի զարգացման պատմագիր քարտ

ՇՀ

հատ

40

80000

2000

22110000

Ստացիոնար հիվանդի պատմագիր /գունավոր կազմով/

ՇՀ

հատ

140

56000

400

22820000

Հղիի անհատական պատմագիր

ՇՀ

հատ

60

150000

2500

22820000

Ամբուլատոր քարտ

ՇՀ

հատ

140

280000

2000

22820000

Հետծննդյան հարցաթերթիկ

ՇՀ

հատ

6

12000

2000

22820000

Հղիի փոխանակման քարտ

ՇՀ

հատ

6

9000

1500

22820000

Նորածնային փոխանակման քարտ

ՇՀ

հատ

6

12000

2000

22820000

Նորածնային հետադարձ կտրոնի ձևեր

ՇՀ

հատ

6

12000

2000

22820000

Ամբուլատոր այցեքարտ

ՇՀ

հատ

80

80000

1000

22820000

Արյան անալիզներ ձևեր

ՇՀ

հատ

3

10500

3500

22820000

Մեզի անալիզի ձևեր

ՇՀ

հատ

3

10500

3500

22820000

Արյան ռեսուրսի անալիզների ձևեր

ՇՀ

հատ

3

9000

3000

22820000

Քսուկի անալիզներ ձևեր

ՇՀ

հատ

3

10500

3500

22820000

ՄԻԱՎ անալիզի ձև

ՇՀ

հատ

5

5000

1000

22820000

Դեղորայքի հաշվետվության ձև

ՇՀ

հատ

5

2000

400

22820000

Մուտքի ապրանքագրեր /տպվող/

ՇՀ

հատ

12

12000

1000

22820000

Աշխատավարձի ցուցակներ / մեծ/

ՇՀ

հատ

15

1500

100

22820000

Տաբելի ձևեր

ՇՀ

հատ

15

1500

100

22820000

Տաբելի գրքեր /մեծ, փոքր/

ՇՀ

հատ

10

2000

200

22820000

Ազատ գրաֆա /մեծ, փոքր/

ՇՀ

հատ

10

1000

100

22820000

Ծննդյան տեղեկանքների գիրք

ՇՀ

հատ

2000

40000

20

22820000

Փոխանցման հանձնագրեր / տպվող/

ՇՀ

հատ

11

1100

100

22820000

Ավտոմեքենայի ուղեգրեր

ՇՀ

հատ

4

1600

400

22820000

Բժշկական հաշվետվության ձև 001,002

ՇՀ

հատ

5

15000

3000

22820000

Հղիության ընդհատման պատմագիր

ՇՀ

հատ

6

1200

200

22820000

Հղիության ընդհատման համաձայնագիր

ՇՀ

հատ

6

1200

200

22820000

Օրդեր

ՇՀ

հատ

3

300

100

22820000

Նշանակման թերթիկ

ՇՀ

հատ

6

18000

3000

Ընդա

մենը

 

 

 

 

1434200

40974

6. Գրասենյակային նյութեր և ապրանքներ

 

 

 

 

 

30197631

Թուղթ սովորական A4 ֆորմատ A500

ԲԸԱՀ

տուփ

2200

198000

90

30197642

Թղութ արտատպման A4 ֆորմատ A500

ԲԸԱՀ

տուփ

2500

12500

50

22110000

Գրասենայակային գրքեր

ԲԸԱՀ

հատ

1000

40000

40

30197221

Սեղմակ /կլիպս,միջին/

ԲԸԱՀ

հատ

800

26000

200

30197221

Սեղմակ /կլիպս, մեծ/

ԲԸԱՀ

հատ

120

24000

200

22852000

Արագակար - ռեգիստ մեծ

ԲԸԱՀ

հատ

1500

37500

25

22851200

Արագակար – ռեգիստր փոքր

ԲԸԱՀ

հատ

1200

6000

5

30197324

Թղթի կարիչ

ԲԸԱՀ

հատ

1500

7500

5

30197110

Կարիչի ասեղներ մետաղյա

ԲԸԱՀ

տուփ

200

4000

20

301921221

Գրիչ սովորական

ԲԸԱՀ

հատ

100

30000

300

30192135

Մատիտ սովորական

ԲԸԱՀ

հատ

60

3000

50

39264000

Ֆայլ 1x15

ԲԸԱՀ

տուփ

1000

8000

8

30192221

Գրասենյակային ամրակ

ԲԸԱՀ

տուփ

300

2400

8

30192710

Սոսինձ չոր

ԲԸԱՀ

հատ

150

18000

120

30192760

Մատիտի սրիչ

ԲԸԱՀ

հատ

500

1500

3

30192154

Կնիքի բարձիկ

ԲԸԱՀ

հատ

1500

7500

3

30141200

Հաշվիչ / կալուլյատոր/

ԲԸԱՀ

հատ

5000

25000

5

30192160

Սպիտակեցնող ջնջիչ գրչատիպ

ԲԸԱՀ

հատ

600

15000

25

30192100

Ջնջիչ ռետին

ԲԸԱՀ

հատ

100

400

4

44192000

Սկոչ մեծ

ԲԸԱՀ

հատ

300

900

3

44192000

Սկոչ փոքր

ԲԸԱՀ

հատ

200

600

3

30197326

Դակիչ

ԲԸԱՀ

հատ

3500

7000

2

30197320

Թղթի դանականման կտրիչ

ԲԸԱՀ

հատ

800

2400

3

30197331

Քանոն մետաղյա 50սմ

ԲԸԱՀ

հատ

1000

4000

4

30200000

Համակարգիչ

ԲԸԱՀ

հատ

290000

290000

1

39112000

Համակարգչի աթոռ

ԲԸԱՀ

Հատ

18000

36000

2

22251000

Արագակար թղթի

ԲԸԱՀ

հատ

100

10000

100

Ընդա

մենը

 

 

 

 

817200

1279

7. Տնտեսական ապրանքներ և նյութեր

 

 

 

 

39512100

Սավան վիրահատական մեծ

ԲԸԱՀ

հատ

2000

100000

50

39512100

Սավան վիրահատական փոքր

ԲԸԱՀ

հատ

1500

120000

80

39512100

Նորածնի փաթաթման շոր

ԲԸԱՀ

հատ

600

90000

150

39512100

Խալաթ բժշկական

ԲԸԱՀ

հատ

3500

105000

30

39512100

Վիրահատական թաշկինակ

ԲԸԱՀ

հատ

450

22500

50

39512100

Սեղանի շոր

ԲԸԱՀ

հատ

70

2100

30

39831243

Լվացքի փոշի ավտոմատ 3կգ

ԲԸԱՀ

հատ

3100

155000

50

39831242

Լվացքի փոշի սովորական

ԲԸԱՀ

հատ

840

84000

100

39291000

Ռախշա փոշի

ԲԸԱՀ

ֆլակոն

600

60000

100

39831245

Օճառ ձերքի

ԲԸԱՀ

հատ

220

33000

150

39831245

Հեղուկ օճառ

ԲԸԱՀ

հատ

350

44000

80

33631900

Ժավել

ԲԸԱՀ

լիտր

450

18000

40

33761000

Զուգարանի թուղթ

ԲԸԱՀ

հատ

100

20000

200

39224300

Պլաստմասայից թաս տարբեր չափսի

ԲԸԱՀ

հատ

1000

10000

10

39224331

Դույլ պլաստմասայից տարբեր չափսի

ԲԸԱՀ

հատ

1000

5000

5

39291000

Լվ. Միկ եքենայի ավտոմատի փոշի

ԲԸԱՀ

հատ

1800

18000

10

31531300

Էկոնոմ էլ. Լամպեր

ԲԸԱՀ

հատ

100

120000

1200

31531210

Էլ. Լամպեր սովորական

ԲԸԱՀ

հատ

100

25000

250

31212300

Էլ. Սարքերի առանձի դետալներ

ԲԸԱՀ

հատ

450

27000

60

30239128

Տպիչ

ԲԸԱՀ

Հատ

100000

100000

1

39836000

Ավել

ԲԸԱՀ

Հատ

1000

60000

60

 

3929100

Էլ. Կոմպրեսատոր

ԲԸԱՀ

հատ

200000

200000

1

39512100

Վարագույր /շերտավոր/

ԲԸԱՀ

Մ2

5000

50000

10

Ընդա

մենը

 

 

 

 

1468600

2717

8. Ծառայություններ

 

 

 

 

 

65000000

Շրջակա միջավայրի պահպ.ծառ.

ԲԸԱՀ

 

 

900000

1

65000000

Աղբահանության ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

420000

1

66514100

Ավտոփոխադրամիջոցների ԱՊՊԱ

ԲԸԱՀ

 

 

52000

 

65310000

Էլ.էներգիայի բախշման ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

240000

1

65210000

Գազի բախշման ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

260000

1

65100000

Ջրի բախշման ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

150000

1

72400000

Հեռախոսակապի, ինտերնետ կապի ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

288000

1

50100000

Ավտոնորոգումների և դետալների մատուցման ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

550000

 

50312000

Համակարգչային ծրագրային ու տեխնիկական սպասարկման ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

300000

 

50312000

Տպիչների քարթիչների լիցքավորում

ԲԸԱՀ

 

 

180000

 

65200000

Գազի սարքերի վերահսկում

ԲԸԱՀ

 

 

60000

1

98390000

Ամսագրերի և թերթերի բաժանորդագիր

ԲԸԱՀ

 

 

120000

 

98390000

Բուժանձնակազմի փորձաքննության հետ կապ. ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

250000

 

50400000

Բուժ սարքերի և ապրանքների վերանորոգման ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

480000

 

60130000

Հիվանդների տեղափոխման և բախշման հետ կապված ծառայություններ

ԲԸԱՀ

 

 

350000

 

60131500

Մասնագիտական որակավորման հետ կապված ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

200000

 

65000000

Հիգիենիկ վերահսկողության ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

500000

1

24111900

Սեղմված գազի ծառայություն

ԲԸԱՀ

 

 

300000

 

Ընդա

մենը

 

 

 

 

5600000

8

Շինարարական նյութեր, նորոգում**

ԲԸԱՀ

 

 

895000

 

ԸՆԴԱ

ՄԵՆԸ

 

 

 

 

35622606.7

136401


 

*Նշված են պահանջվող ապրանքանիծերի առավելագույն չափաքանակները:

**Շինարարական նյութեր և նորոգումներ բաժնում նշված գումարը կծախսվի ընկերության շենքի չնախատեսված, մասնակի վթարների, վերանորոգումների և նորոգումներ դեպքում:

Գնումների համակարգող՝ ՝ Ն.Բասկովչյան

Քարտուղար ՝ Գ.Գրիգորյան


 


 


 

Հետադարձ կապ

Հասցե : ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ

ք. Մարտունի Գետափնյա 2/18

Կանանց կոնսուլտացիա :
Հեռ.0262 4 30 27

Ընդունարան` հեռ: 0262 4 27 52

Էլ-փոստ : Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript